• สถานการณ์ COVID-19
 • บทความ
 • ไม่พบข้อมูล
 • สถิติผู้เยี่ยมชม
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


 • ผู้บริหาร
 • ผลงานเผยแพร่
 • LINK ที่เกี่ยวข้อง
 • LINK ที่น่าสนใจ
 • ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานความรู้ฝีมือแรงงาน
 • ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • รายงานงบทดลอง
 • ไม่พบข้อมูล