• ระบบยืม - คืน หนังสือ
 • ผลงานเผยแพร่
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วารสารประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม->ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่ภาพ
 • Facebook Page

 • Video
 • ผู้บริหาร
 • LINK ที่น่าสนใจ
 • ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานความรู้ฝีมือแรงงาน
 • ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ